fejléckép

Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bélyeg Klub által üzemeltetett www.belyegklub.hu oldalain nyújtott szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó, jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal, a szerződés nyelve a magyar és arra a magyar jog az irányadó.

A www.belyegklub.hu weboldal működésével, felhasználási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

1. ÜZEMELTETŐI ADATOK

Cégnév: Bélyeg Klub
Szerződés nyelve: Magyar
Irányadó jog: Magyar

 

2. A FELHASZNÁLÓ

Az a természetes személy, aki a szolgáltatótól a www.belyegklub.hu oldal (a továbbiakban: belyegklub.hu) internetes oldalain megjelölt szolgáltatásokat, termékeket előzetes regisztrációt, majd adatellenőrzést követően megrendeli, illetve igénybe veszi. A regisztráció nem jár megrendelési kötelezettséggel, csupán a belyegklub.hu szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. A regisztrációt követően elektronikus levél útján értesítjük a vásárlót, hogy regisztrációja megtörtént. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket kizárólag a regisztrált, interneten keresztül megrendelő felhasználói részére biztosítson.

 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, LÉTREJÖTTE, HATÁLYA

A szolgáltató és a felhasználó között létrejövő szerződés tárgyát a www.belyegklub.hu internetes oldalain megjelölt szolgáltatások, játékok, termékek képezik. A termékek lényeges tulajdonságait és jellemzőit az egyes termékeknél a www.belyegklub.hu oldalunk minden esetben feltünteti. Az áru megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat felhasználói elfogadásának minősül. Az ajánlattevő a szolgáltató, erre figyelemmel a szerződéskötés helye a Ptk. vonatkozó szakaszai szerint a távollévők közötti ügylet esetében az ajánlattevő, azaz a szolgáltató székhelye. A szerződés a megrendelés szolgáltató általi visszaigazolásának megérkezésével jön létre. A szerződés létrejöttének további lényeges előfeltétele a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása.
A www.belyegklub.hu internetes oldalain történő regisztráció, illetve a regisztráció nélküli megrendelés az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása – az előzetes figyelemfelhívó tájékoztatást követően – a közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a szolgáltató a www.belyegklub.hu oldalon elérhető szolgáltatást biztosítja. A megkötött szerződésekre a megkötésükkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.
Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak.

 

4. SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

- Online bélyeggyűjtő kvízjáték
- Levelező bélyeggyűjtő klub
- Bélyeggyűjtő társasjáték
- Online értékesítés

 

5. IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI

5.1. ONLINE BÉLYEGGYŰJTŐ KVÍZJÁTÉK

Az on-line bélyeggyűjtő kvízjáték regisztrációhoz kötött, de ingyenesen használható. A játékot a felhasználónak tilos haszonszerzésre vagy más kereskedelmi célra használni.
A felhasználó a www.belyegklub.hu által üzemeltetett játék és weboldalak használatakor betartja a rá vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket. A felhasználó elfogadja és betartja az adott játékra vonatkozó szabályokat. Továbbá tartózkodik a következő tevékenységektől:
- Sértő, zaklató vagy erőszakos, vagy erőszakot dicsőítő, uszító hatású, szexista, obszcén, pornográf, rasszista, erkölcsileg kifogásolható, vagy más megbotránkoztató, vagy tiltott tartalmú közlemények terjesztése.
- Más felhasználók sértegetése, zaklatása, fenyegetése, rémítgetése, rágalmazása és megszégyenítése.
- Reklámmal, vallási és politikai tartalmú (melybe bele tartozik minden név a játékon belül, pl. a felhasználói név) közlemények terjesztése.
- Jogilag védett képek, fényképek, grafikák, szövegek, márkanevek, címek, nevek szoftverek vagy más tartalmak, a jogtulajdonos(ok) hozzájárulása, vagy jogszerű felhatalmazás hiányában történő felhasználása.
- Tiltott vagy illegális tartalmak felhasználása.
- Programhibák (bugok) kihasználása.
- Olyan tevékenység végzése, amely a kiszolgálókat túlterhelheti és/vagy jelentősen hátrányosan érintheti más felhasználók játékmenetét.
- Betörés és/vagy feltörés és a betörés vagy feltörés bátorítása vagy ösztönzése.
- Kalózszoftver terjesztése és/vagy kalózszoftver terjesztésének bátorítása vagy ösztönzése.
- Vírusok, trójai lovak, férgek vagy sérült adatok feltöltése.
- "Automatizáló" szoftverek, "makró" szoftverek vagy más "csaló segédprogramok" használata vagy terjesztése.
- A játék, a játék weboldalainak vagy annak részeinek módosítása.
- Olyan szoftverek használata, melyek "adatbányászatot" tesznek lehetővé, vagy bármilyen más módon alkalmasak a játékkal kapcsolatos adatok elfogására vagy gyűjtésére.

A felhasználó a játékot csak az általános web böngészőkkel jogosult használni. További programok, parancsfájlok vagy más támogató eszközök használata kifejezetten tilos.
A fentiekben meghatározott szabályok és kötelezettségek be nem tartása, előzetes értesítés után indokolt esetben a regisztráció azonnali befagyasztásához vagy törléséhez vezethet. Súlyos szabálysértés esetén az előzetes figyelmeztetés nem szükséges. Egy szabálysértés különösen súlyos, ha az adott eset minden tényállását és körülményét megvizsgálva, mind a www.belyegklub.hu mind a felhasználó érdekeit figyelembe véve a www.belyegklub.hu ésszerű módon nem várhat további szabálysértésre.

 

5.2. BÉLYEGGYŰJTŐ TÁRSASJÁTÉK

A Felhasználó a Bélyeg klub bélyeggyűjtő társasjátékot a honlapon megrendelheti. A Bélyeggyűjtő társasjátékra vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák az áfát. A szállítási költség a társasjáték árán felül kerül felszámításra.
A megrendelt társasjátékot a Szolgáltató az ellenérték kiegyenlítését követően postázza.
A bélyegcsomagok megküldése könyvelt postai küldeményként történik. A Posta hibájából elveszett küldeményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

5.3. LEVELEZŐ BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB

A Felhasználó szolgáltatás megrendelésével jelezheti a klubba való csatlakozását. A szolgáltatás leírása „Levelező bélyeggyűjtés” menüpontban megtalálható.
A levelező bélyeggyűjtő klubra vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák az áfát és a szállítási költségeket.
A megrendelt szolgáltatást a Szolgáltató az ellenérték kiegyenlítését követően a visszaigazolásban megjelölt időtartamban biztosítja.
A bélyegcsomagok megküldése közönséges postai küldeményként történik. A Posta hibájából elveszett küldeményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

5.4. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS

A megjelenített termékek kizárólag on-line rendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák az áfát és nem tartalmazzák a szállítási költségeket. A szállítási költség a mindenkor aktuális postai díjszabás szerint kerül meghatározásra.
A megrendelésre a www.belyegklub.hu oldalon feltüntetett aktuális árak érvényesek. A szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. A megrendelést a szolgáltató a visszaigazolt áron tekinti érvényesnek a visszaigazolásban megjelölt időpontig. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a www.belyegklub.hu honlapján. Az érvénytelen megrendelés alapján a szerződés semmilyen esetben nem jön létre a szolgáltató és a vásárló között, abban az esetben sem, ha időközben a szolgáltató az érvénytelen megrendelésről automatikus visszaigazolást küldött. A www.belyegklub.hu oldalait a legjobb tudásunk szerint igyekszünk karbantartani és frissíteni, az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem vállalunk.

 

5.5. REGISZTRÁCIÓ

Amennyiben igénybe kívánja venni a www.belyegklub.hu oldal szolgáltatásait, úgy önként adja meg személyes adatait, melyeket bármikor megváltoztathat, vagy akár visszavonhat:
- E-mail
- Felhasználónév
valamint, a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztráció csak akkor válik érvényessé, ha a megadott adatokat ellenőrizték, és a regisztráció visszaigazolásául szolgáló e-mailt a felhasználó megkapta. A felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.
A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz egy időben egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!
A regisztrációs adatlap kitöltése után, a megadott e-mail címen üzenetet kap a sikeres regisztrációról. Tájékoztatjuk, hogy csak sikeres regisztráció, azaz a visszaigazolás után lehetséges a www.belyegklub.hu oldal szolgáltatásait igénybe venni.
Ha Ön elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

 

5.6. RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

A megrendelés a regisztrációt követően a www.belyegklub.hu internetes oldalain keresztül lehetséges. A szolgáltató, amennyiben az adatok valódisága kérdéses vagy az adatok értelmezhetetlenek, az ezekkel az adatokkal feladott megrendelésekkel adategyeztetést kezdeményez a megadott e-mail címen.
Miután elküldte rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek 24 órán belül egy visszaigazolást, amely tartalmazza a fizetési és szállítási feltételeket.
Amennyiben nem kap visszaigazoló levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
A megrendelés csak a megrendelt áru árának átutalásával jön létre. Megrendelést lemondani a megrendelést visszaigazoló e-mailre történő válasszal lehetséges.

 

5.7. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Fizetés banki előre utalással történik. Ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat. Az átutalás során a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelés számot. Amennyiben az átutalt összeg megérkezik számlaszámunkra csak ezt követően indítható a szállítás.
A szállítás postai úton történik, a megrendelt áru méretének és súlyának megfelelő postai küldeményként a mindenkori postai díjszabás szerint. A postaköltség a visszaigazoló e-mailben feltüntetésre kerül.

 

5.8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A megrendelt termékek minőségi és mennyiségi átvétele a teljesítés helyén történik, ahol a vásárló köteles azt haladéktalanul elvégezni.
A szemrevételezés útján felismerhető mennyiségi, minőségi hibákat a vásárló köteles az átvételtől számítottan legkésőbb 14 napon belül, közölni a szolgáltató felé.
Rejtett hiba esetén a vásárló köteles annak felfedezését követően haladéktalanul igényével a szolgáltatóhoz fordulni. A közlés késedelmességéből eredő kárt a vásárló viseli. A rejtett hiba fennállásának bizonyítási terhe és kötelezettsége a vásárlóé. Rejtett hiba jelzésére legkésőbb az áru átvételét követő 60 napig van lehetőség.
A vásárló csak a közvetlen kárával léphet fel a szolgáltatóval szemben. A kifogások esetén a felek egyeztetve járnak el, egyezség hiányában a Polgári Törvénykönyvben meghatározott sorrendben jogosult a megrendelő a szavatossági igény érvényesítésére (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás).
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.
A jótállás és szavatosság érvényesítésére, abban az esetben van lehetőség ha a vásárló számlával bizonyítja, hogy a terméket a www.belyegklub.hu oldalon vásárolta.

 

5.9. ELÁLLÁS JOGA

Az áru kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a szerződéstől elállhat. Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. A vásárló által kifizetett összeget ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a szolgáltató visszatéríti, ennek érdekében az elállási nyilatkozatban jelöljön meg bankszámlaszámot, ahová a visszatérítést igényli. Az elállási jog gyakorlásakor a vásárló viseli a kiszállítási, illetve az áru visszaszolgáltatásával felmerült költségeket. A vásárló viseli továbbá az áruban a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett sérülésből eredő károkat. Kérjük ezért, hogy fokozottan vigyázzanak az áru sértetlenségére! Elállás esetén a kedvezmények visszavonhatók, ha az elállás következtében nem teljesülnek a kedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek.
A fenti elállási jog kizárólag a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg. Az áru kézhezvételétől számított 8 munkanapon túl az elállási jog gyakorlását nem tudjuk biztosítani.

 

6. SZERZŐI JOG

A www.belyegklub.hu honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A személyes használat céljából történő letöltéshez, tároláshoz és kinyomtatáshoz a szolgáltató hozzájárul. Egyebekben a szolgáltató minden szerzői jogot fenntart és semmilyen felhatalmazást nem ad a www.belyegklub.hu oldalaival kapcsolatban. A szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználás a szerzői jogok megsértését valósítja meg, ami jogkövetkezményeket von maga után.

 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, fogyasztónak minősülő vásárló esetében a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.
A www.belyegklub.hu oldalainak böngészésével, a regisztrációval, illetve a rendelések megtételével a vásárló elfogadja a Bélyeg Klub által üzemeltetett www.belyegklub.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Fel↑